Đóng

 • Bước 1

  Kiểm tra thông tin và chọn chi nhánh
 • Bước 2

  Khai báo thông tin
 • Bước 3

  Kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư
 • Bước 4

  Xác nhận nội dung khai báo
 • Bước 5

  Hoàn tất yêu cầu
Xác nhận
Xác nhận

Quí khách hãy đến chi nhánh gần nhất trong vòng 10 ngày

Tiếp
 
 (4 số)
(4 số)
(ID HTS-ID bao gồm ít nhất 1 chữ thường và chiều dài từ 6 đến 10 ký tự .)

Mục dích đầu tư(%)

Mức độ rủi ro(%)

Tài sản

Sự hiểu biết về đầu tư
Kinh nghiệm đầu tư